Продукция

                          АМ-25

                      2000*20*25

                           АМ-35

                      2000*25*30

 

                         АК-35

                    2000*30*30

 

                            АК-50

                      2000*45*45 

                         АВ-50

                     2000*25*45

                             АВ-80 

                         2000*30*70

                         АS-50

                    2000*45*50

                             NP-70

                          2000*22*67   

                        АК-100

                    2000*80*80

                              АN-100

                           2000*75*55

                        АS-105

                      2000*65*80

                                АК-85

                              2000*60*60